Lunden AB är ett finskt familjeföretag och TiFood är agent för deras produkter i Sverige. Lunden har ett brett utbud av produkter och i Sverige saluförs senap och även vissa konserver, bl.a. ärtsoppa i utvalda butiker.