Adresser och telefonnummer

Post- och besöksadress: TiFood AB, 
Stenhamravägen 66, 179 65 Stenhamra
Lageradress: (fryst)
Iskuben & Coldstore AB, Hantverksvägen 11, 151 65 Södertälje       

(kolonial)
Haugen-Gruppen AB, Hydraulvägen 12, 616 34 Åby

Telefon: +46 (0)8 318160
E-post: info@tifood.se
Web: www.tifood.se
Org.nr: 556540-3994
Vat-nr SE556540399401
GLN 7330968000006
Bankgiro 5174-0496