Vi skyddar dina personuppgifter!

Den 25 maj ersattes den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). För oss på TiFood AB är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vill informera dig om att vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya lagstiftningen, GDPR. I den beskriver vi bland annat vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem och på vilken laglig grund hanteringen sker.
Du behöver inte göra något, men läs gärna vår integritetspolicy.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.tifood.se.
Företagets uppgifter:
TiFood AB, org.nr 556540-3994.
Stenhamravägen 66, 179 65 Stenhamra. Tel 08 318160
Begreppen ”vi” och ”oss” som används i texten avser TiFood AB.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

Om besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

När du kontaktar oss via e-post

Vi sparar de uppgifter som du skickar via epost för att kunna besvara din kontaktförfrågan och för att följa upp konversationen vid ett senare tillfälle. Sparad information används inte för marknadsföring av tredje part.

Genom avtal eller annan affärskontakt

Om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners eller kunder så sparar vi endast namn, epostadress och övriga personliga kontaktuppgifter som är knutna till kontaktpersonen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

TIFOOD AB kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som vi har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för TIFOOD AB:s räkning i samband med att de utför en tjänst för oss. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.
TIFOOD AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter: Sverige: Datainspektionen Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur vi skyddar din information

De personuppgifter som vi hanterar i TIFOOD AB skyddas genom tekniska åtgärder såsom antivirusprogram, brandvägg, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Organisatoriska åtgärder begränsar vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på TIFOOD AB:s hemsida.